Μ'αγαπά, Δεν μ'αγαπά / You Love Me, You Love Me Not


"Μ’αγαπά Δεν μ’αγαπά", video, διάρκεια 3′:9”, 2004

Το "Μ’αγαπά Δεν μ’αγαπά" είναι ένα παιχνίδι που ξεκινά από την ανάγκη για αγάπη και επιβεβαίωση. Για να το παίξει κανείς δεν χρειάζεται να διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο είδος χαρισματικού ταλέντου, γιατί απλούστατα εξαρτάται μόνο από την τύχη. Αν ο αριθμός των πετάλων είναι μονός το αποτέλεσμα είναι θετικό, αν είναι ζυγός αρνητικό. Άρα εκπληρώνεται η επιθυμία ή επιβεβαιώνεται ο φόβος. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη για αγάπη, επιβεβαίωση και αποδοχή που ακόμη και ένα τυχαίο λουλούδι καλείται να δώσει απάντηση, σαν μια άλλου είδους Πυθία. Αυτές οι αμφιβολίες αποκτούν διάρκεια και η τυχαία αυτή μέθοδος απάντησης διαιωνίζει την κυκλική τροχιά τους. Τον φόβο διαδέχονται η χαρά ή η απογοήτευση, αλλά επειδή κανένα από τα δύο δεν αποτελεί πραγματικό αποτέλεσμα και τα δύο τα διαδέχεται ο φόβος.

Το video είναι η καταγραφή μιας performance

Στο πρώτο μέρος προβάλλεται η εκτέλεση αυτού του μοναχικού παιχνιδιού... Η εικόνα καλύπτεται από τα «φυσικά» λόγια του παιχνιδιού.
Στο δεύτερο μέρος βρέχει το σώμα της ως προετοιμασία για αυτά που τυχαία θα συμβούν... αλλά και για αυτά που στη συνέχεια η ίδια κάνει σφραγίζοντας τον κύκλο.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, τα λόγια είναι τα ίδια, μόνο το πρόσωπο αλλάζει από γ΄ σε β΄ ενικό και έτσι γίνονται πιο πιεστικά απευθυνόμενα κάπου συγκεκριμένα.