Προσωπικός Διαχωρισμός / Personal Split


"Personal Split", video, διάρκεια 1′:40”, 2005