Καθάρισμα / Cleaning


"Cleaning", video, διάρκεια 6′:36”, 2005

Το video αυτό προβλήθηκε στην έκθεση "Ποίηση σε Εικόνες", στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας το 2005