Εικαστικό Video / Video Art

"Video Art", Αίθουσα Νίκος Κεσσανλής – Α.Σ.Κ.Τ., Αθήνα, 2005
/ "Video Art", Nikos Kesanlis hall – A.S.F.A., Athens, 2005