Συνομιλία / Conversation


"Συνομιλία", Δήμος Ρίου – Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 2009
/ "Conversation", University of Patras, Rio, 2009