Ψηφιακά Σχήματα / Digital ShapesΤρισδιάστατη απεικόνιση σε κίνηση / 3D view in motion (3D Designer: Γιάννης Τάτσης)

Scroll right →

http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_black.jpg
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_15.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_17.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_13.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_14.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_16.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_12.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_11.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_07.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_09.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_08.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_10.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_03.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_05.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_06.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_04.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_02.png
http://www.elenidimitropoulou.com/files/gimgs/6_01.png