Κούρεμα - Αντίδραση / Haircut - Reaction"Κούρεμα - Αντίδραση", Προβολή video, διάρκεια 1':27'', 2010

Τα μαλλιά ως σύμβολο της γυναικείας ρώμης και δύναμης, κόβονται ως αντίδραση, τιμωρία, αυτοκαταστροφή.

Το video, αποτελεί μέρος της παρακάτω εγκατάστασης:

"Haircut – Reaction", Video Projection, Duration 1':27'', 2010

A woman’s hair is a symbol for her strength and vigor: it is cut as a reaction, punishment, self-destruction.

The video is part of an installation and projected simultaneously:

22_installation0web.jpg
       
22_installation1.jpg