Στήθος και Πέτρα / Breast and Stone"Στήθος και Πέτρα", Προβολή video, Διάρκεια 3’:52’’, 2010

Τα videos "Στήθος και Πέτρα" και "Πλάτη και Μέταλλο", είναι έργα βιωματικά και παρουσιάζουν μία σωματική δουλειά που βασίστηκε στην έρευνα της σχέσης των δύο όψεων του θώρακα : του στήθους και της πλάτης, με δύο υλικά : την πέτρα και το μέταλλο.
Το στήθος μαλακό και ευαίσθητο, σύμβολο της θηλυκότητας, με αμέτρητες αναφορές αενάως, η πέτρα σκληρή και άκαμπτη, άγονη και άφθαρτη.
Το στήθος κρούεται στην πέτρα, πάλλεται, υποχωρεί, βρίσκει καταφύγιο μέσα σε αυτή, άλλοτε τραυματίζεται νοιώθει την υπεροχή του ή απλά την συντροφεύει.
Το στήθος υποδηλώνει την ενεργητική πλευρά, η πλάτη την παθητική.
Η πλάτη, μία επιφάνεια με μικρές εναλλαγές, έρχεται σε επαφή με την λεία, κρύα και σκληρή λαμαρίνα. Υπάρχει καθρέφτισμα και τριβή. Η σχέση τους έχει περιορισμένη ανταλλαγή, μικρή αντίδραση, εν μέρει απορροφά η μία επιφάνεια την άλλη.

"Breast and Rock", Video Projection, Duration 3’ 52’’, 2010

"Breast and Rock" and "Back and Metal" are experiential videos featuring physical work which was based on the exploration of the relationship between the two sides of the thorax - the breast and the back- and two materials –rock and metal.
The breast: soft and sensitive –symbol of femininity, bearing countless references through time.
The rock: hard and rigid, infertile and indestructible.
The breast collides with rock, quivers, yields, nestles in it, gets hurt -at times it succumbs to the power of the rock, sometimes it simply accompanies it.
The breast manifests the active side; the back, the passive.
The curving surface of the back comes in contact with the smooth, cold, hard metal.
Reflection and friction occurs when they meet. There is limited interchange, though, in their union: only a slight reaction and a partial absorption of one surface into the other.