Πλεξίδα / Braiding"Πλέξιμο Πλεξίδας", Προβολή video, Διάρκεια 1’:27’’, 2010

Το πλέξιμο μίας πλεξίδας, δίνει συγκεκριμένο σχήμα στο κεφάλι και κατέτασσε την γυναίκα κοινωνικά.

Το video, αποτελεί μέρος της παρακάτω εγκατάστασης:

"Braiding", Video Projection, Duration 1’:27’’, 2010

Braiding gives specific shape to a woman’s head and reveals her social rank.

The video is part of an installation and projected simultaneously:

25_installation0web.jpg
       
25_installation1.jpg